Τρεχουσες καταταξεις

Καιρός για να τελειώσει ο διαγωνισμός:

1 kano****** 200 Tokens
2 Jame******* 150 Tokens
3 Loew***** 100 Tokens
4 pepe********* 50 Tokens
5 jass******* 25 Tokens
Κάθε μέρα οι 5 που θα ξοδεύουν τα περισσότερα θα ανταμείβονται με επιπλέον tokens!
Οι νικητές θα ανακοινώνονται κάθε 24 ώρες.
Ο Επόμενος Θα Μπορούσε Να Είσαι Εσύ!

Προηγούμενες νικήτριες

 • Κυριακή
  (17.02.2019)
 • 1  Loew*****
 • 2  jw19*****
 • 3  para*******
 • 4  vale********
 • 5  netv*****
 • Σάββατο
  (16.02.2019)
 • 1  juke******
 • 2  para*******
 • 3  Loew*****
 • 4  gari******
 • 5  ocea*******
 • Παρασκευή
  (15.02.2019)
 • 1  rntk***********
 • 2  jw19*****
 • 3  gari******
 • 4  Loew*****
 • 5  Arho********
 • Πέμπτη
  (14.02.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  Loew*****
 • 3  Rste******
 • 4  ILUV*****
 • 5  Bone*****
 • Τετάρτη
  (13.02.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  Manc*****
 • 3  vale********
 • 4  jw19*****
 • 5  ILUV*****
 • Τρίτη
  (12.02.2019)
 • 1  Supr******
 • 2  Nath********
 • 3  Conf*********
 • 4  jw19*****
 • 5  Manc*****
 • Δευτέρα
  (11.02.2019)
 • 1  jw19*****
 • 2  ILUV*****
 • 3  seco******
 • 4  Past******
 • 5  Kypo*****
 • Κυριακή
  (10.02.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  Alph*******
 • 3  nori*****
 • 4  Past******
 • 5  gari******
 • Σάββατο
  (09.02.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  Fera*******
 • 3  Smer*****
 • 4  lopo******
 • 5  kowb*****
 • Παρασκευή
  (08.02.2019)
 • 1  para*******
 • 2  Alph*******
 • 3  seco******
 • 4  Oney*********
 • 5  Manc*****
 • Πέμπτη
  (07.02.2019)
 • 1  vale********
 • 2  rntk***********
 • 3  Alph*******
 • 4  Manc*****
 • 5  para*******
 • Τετάρτη
  (06.02.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  Alph*******
 • 3  kano******
 • 4  Ecto*****
 • 5  nori*****
 • Τρίτη
  (05.02.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  Mali******
 • 3  Adph******
 • 4  Ecto*****
 • 5  kybi*****
 • Δευτέρα
  (04.02.2019)
 • 1  Past******
 • 2  nori*****
 • 3  masc*******
 • 4  swee*****
 • 5  lina*****
 • Κυριακή
  (03.02.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  Jame*******
 • 3  Alph*******
 • 4  nori*****
 • 5  rntk*******
 • Σάββατο
  (02.02.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  Past******
 • 3  h0pe*****
 • 4  nori*****
 • 5  Lepp*****
 • Παρασκευή
  (01.02.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  sexy*******
 • 3  555h*****
 • 4  Mikh********
 • 5  Norw*****
 • Πέμπτη
  (31.01.2019)
 • 1  h0pe*****
 • 2  Manc*****
 • 3  Majo******
 • 4  Past******
 • 5  podg*******
 • Τετάρτη
  (30.01.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  h0pe*****
 • 3  Jame*******
 • 4  Life*****
 • 5  Oney*********
 • Τρίτη
  (29.01.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  luko*****
 • 3  Oney*********
 • 4  jery********
 • 5  toym*****
 • Δευτέρα
  (28.01.2019)
 • 1  Jame*******
 • 2  m-ja*****
 • 3  toym*****
 • 4  doct*********
 • 5  Oney*********
 • Κυριακή
  (27.01.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  Arti*****
 • 3  mani*****
 • 4  baaa*****
 • 5  juke******
 • Σάββατο
  (26.01.2019)
 • 1  h0pe*****
 • 2  vale********
 • 3  baaa*****
 • 4  Manc*****
 • 5  Jame*******
 • Παρασκευή
  (25.01.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  para*******
 • 3  Abso******
 • 4  Jame*******
 • 5  Oney*********
 • Πέμπτη
  (24.01.2019)
 • 1  para*******
 • 2  Manc*****
 • 3  Jame*******
 • 4  alln*****
 • 5  hard*********
 • Τετάρτη
  (23.01.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  ellu*****
 • 3  h0pe*****
 • 4  Majo******
 • 5  para*******
 • Τρίτη
  (22.01.2019)
 • 1  Manc*****
 • 2  Jame*******
 • 3  h0pe*****
 • 4  Abso******
 • 5  vita*******
 • Δευτέρα
  (21.01.2019)
 • 1  para*******
 • 2  h0pe*****
 • 3  Jame*******
 • 4  nori*****
 • 5  rntk*********
 • Κυριακή
  (20.01.2019)
 • 1  Bone*****
 • 2  vale********
 • 3  Jame*******
 • 4  nori*****
 • 5  para*******
 • Σάββατο
  (19.01.2019)
 • 1  ellu*****
 • 2  Sooo******
 • 3  Bone*****
 • 4  nori*****
 • 5  h0pe*****

Κανόνες Εκστρατείας

Καθόλη τη διάρκεια της καμπάνιας, το sexflirtation.ru% θα βραβεύει 5 μέλη καθημερινά (ως 'μέρα' ορίζεται αυτή που ξεκινά στις 00:00πμ GMT+2 και τελειώνει στις 11:59μμ GMT+2).

Τα δωρεάν tokens θα πιστωθούν στον λογαριασμό των νικητών του sexflirtation.ru% μέσα σε λίγες ώρες.

Οι νικητές της κάθε ημέρας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα, με δημοσίευση μόνο των 4 πρώτων χαρακτήρων των ονομάτων χρήστη τους.

Οποιοσδήποτε χρήστης προβεί σε οποιαδήποτε δόλια δραστηριότητα θα αποκλειστεί από την καμπάνια και δεν θα μπορεί να λάβει κάποια μπόνους ανταμοιβή.

Το sexflirtation.ru% διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους επίσημους κανόνες και το ποσό του επάθλου, στη διακριτική του ευχέρεια.

Το sexflirtation.ru% διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την καμπάνια στη διακριτική του ευχέρεια. Λαμβάνοντας μέρος στην καμπάνια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν πως δεν θα δικαιούνται οποιαδήποτε ανταμοιβή σε περίπτωση ακύρωσης.